Jeg har en bachelor i nye medier og delfag informasjonsvitenskap fra UiB. Sammen med utviklings- og driftserfaring, erfaring innen sosiale medier, UxD og IxD pluss femten år i IKT-bransjen er jeg ledig for nye utfordringer - i samarbeid med deg.